top of page

FUSION EAST WEST --MAY 5th --10th 2016

Artists List

KIYOKAZU ITO

TOMONORI UTSUNOMIYA

HISAE NISHIGUCHI

YUMIKO HIROKAWA

TAMIKO TOMINAGA

KEIKO TANAKA

SUMIE CHIBA

TOUKO OKAMURA

MIWAKO KASHIWAGI

YOSHIKO SAITO

MIHO TAKAI

MARI MIZUNO

bottom of page