FUSION EAST WEST --MAY 5th --10th 2016

Artists List

KIYOKAZU ITO

TOMONORI UTSUNOMIYA

HISAE NISHIGUCHI

YUMIKO HIROKAWA

TAMIKO TOMINAGA

KEIKO TANAKA

SUMIE CHIBA

TOUKO OKAMURA

MIWAKO KASHIWAGI

YOSHIKO SAITO

MIHO TAKAI

MARI MIZUNO