top of page

"Tokyo ART Show"

August 31st (wed.) --September 11th (sun.) 2016

  Contemporary Artists from Japan

Special Summer Exhibition at Ashok Jain Gallery in New York

Part 3: August 31 (Wed.) --September 11th (Sun.)

Opening Receiption August 31 (Wed.) 6-8pm

Live performance by unciauncia + KOD

= Artists =

Mari Mizuno / Kazuhiko Tomikawa / Takako Tanabe / Yoko Ito

Kousai Watanabe / Seihou Eida / Yosihiko Kogure / Daichi Kagami

Tamaho Togasaki / Shigeyuki Hattori / Hiroto Sato / Shizuyo Onoda

Sumiko Kodama / Satoshi Tamura / Hitomi Minami / Yoko Kuki Matsuzaki

Sachiko Nishihama / Yoshiko Shimura / Yasuo Otajiri / RyoU Mitsui

Tomoko Hasuo / Kyoichi Harako / unciauncia + KOD / Touko Okamura

bottom of page