top of page

Artists from Japan series IV 2017

Special Summer Exhibition at Ashok Jain Gallery in New York

Part 2: August 9 (Wed.) -20 (Sun.)

Opening Receiption: August 10 (Thu.)

= Artists =

Atsuko Tanaka / Eri Hirano / Hatsumi Koganeya

Joshua / Kanahe Shimada / Kenji Sato / Kyoko Miyamoto

Manabu Kogaito / Mayuko Hayashi / Niwako Mori

Osamu Miyamoto / Reiko Furukawa / Shigeki Mori

Shingo Hayamizu / Takamasa Senaga / Tomoji Ogawa

Toshiaki Chikusa / Yasutaka Watanabe / Yoshiko Suzuki

IMG_7700
IMG_7723
IMG_7551
IMG_7573
IMG_7572
IMG_7532
IMG_7574
IMG_7554
IMG_7558
IMG_7567
IMG_7560
IMG_7524
IMG_7552
IMG_7569
IMG_7548
IMG_7542
IMG_7538
IMG_7566
IMG_7502
IMG_7563
IMG_7414
IMG_7412
IMG_7413
IMG_7370
IMG_7478
IMG_7454
IMG_7456
IMG_7405
IMG_7479
IMG_7420
IMG_7428
IMG_7423
IMG_7424
IMG_7419
IMG_7426
IMG_7418
IMG_7425
IMG_7416
IMG_7427
IMG_7415
IMG_7410
IMG_7394
IMG_7406
IMG_7411
IMG_7407
IMG_7398
IMG_7408
IMG_7393
IMG_7409
IMG_7744
IMG_7457
IMG_7405
IMG_7401
IMG_7399
IMG_7402
IMG_7404
IMG_7403
bottom of page