top of page

Artists from Japan series VI 2019

"The Contest in New York"

Special Summer Exhibition at Viridian Artists Gallery

August 13th (Tue.) -24th (Sat.)

= Featuring Artists =

Chikako Nunome * Emiko Aida * Eri Hirano * Fumiaki Asai * Hiromi Minami *

Ichigo Nohara * Ikka Tamura * Kiyokazu Ito * Madoka Suzuki * Meisyuku Ito *

Miho Takai * Miwako Kashiwagi * Monzo Watanabe * Morihiro Okamoto * Reiko Furukawa * Seiyou Fukuoka * Shingo Hayamizu * Shinichi Asao * Takashi Ozu * Tetsuaki Takasawa * Tomoji Ogawa * Tomomi Hata * Toshihito Kenzan * Yohei Sano * Yoko Nakanishi * Yoshihiro Kogure * * Yuko Sato * Yumiko Hirokawa *

Opening reception: Thursday, August 15th 6-8pm

bottom of page